Microsoft Word – napredni

Postoje dve varijante obuke grupna i individualna.

ppWordGrupna obuka traje 15 časova i organizovana je tako da dolazite u istom terminu koji sami izaberete na početku obuke (termini su: 10:30 do 13:00, 13:00 do 15:30, 16:00 do 18:30 i 19:00 do 21:30 ). Nastava traje 2 sata i 30 minuta (tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Grupe su male od 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Individualna obuka traje 10 školskih časova. U mogućnosti ste da u dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 9:00 do 21:30.

U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata. Škola je serifikovani partner Microsofta za Srbiju, takođe sarađujemo i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da je sertfikat priznat.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 5-10 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

Word napredni nivo – plan rada

 

 • Provera znanja i obnova gradiva iz Word osnovnog nivoa
 • Odnos teksta i grafičkih objekata (slika, crteža, grafikona, dijagrama)
 • Serijska pretraga i zamena (fontova, formata pasusa, preloma stranica, delova teksta)
 • Paste special opcija
 • Prored pasusa
 • Kreiranje i podešavanje lista sa više nivoa
 • Stilovi – kreiranje, korišćenje i izmena
 • Rad sa stupcima – određivanje broja subaca, njihove širine, prelom stubaca
 • Tabele – spajanje i razdvajanje ćelija, poravnanje sadržaja, rotacija sadržaja, sortiranje tabela, kalkulacije u tabelama, konvertovanje teksta u tabelu i obrnuto
 • Naslovi objekata (slike, tabele, grafikoni) i kreiranje liste objekata
 • Fusnote i endnote
 • Kreiranje sadržaja dokumenta
 • Markiranje i indeksiranje sadržaja, kreiranje tabele indeksa
 • Obeleživači i ukrštene reference
 • Cirkularna pisma – kreiranje pisama, postavljanje kriterijuma za primaoce
 • Rad sa hiperlinkovima
 • Napredna podešavanje zaglavlja i podnožja
 • Komentari
 • Praćenje i izvršavanje promena
 • Zaključavanje dokumenata
 • Kreiranje i podešavanje bibliografije
 • Kreiranje makroa