Maya (animacija i vizuelizacija)

cadMayaMaya je jedan od najpoznatijih program za animaciju i vizuelizaciju.

Obuka Maya u grupi traje 45 časova (jedan mesec). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina: 13:30-16:00, 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 20-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenik sa pratećim CD-om, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

cadMaya2Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows i osnovno znanje Photoshop-a.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

MAYA – OSNOVNI KURS

1.

3d world

 • šta znači 3d modelovanje, gde se koristi
 • glavne osobine profesija u kojima se koristi 3d program

Interface

 • scena, rotiranje, zumiranje i ostale osnovne akcije
 • podešavanje programa; setovanje shelf-ova, hot-key-a etc..
 • učenje o osnovnim menijima.
 • osnove o NURBS, poly modelovanju i ostalom..

2.

NURBS

 • meny create, NURBS, primitive
 • zadatak: posuđe i sto;
 • kroz zadatak učenje o osnovnim alatima kojima se služimo
 • History

3.

nastavljanje zadatka “posuđe s voćem”

 • meny create – iscrtavanje krive za tehniku revolve
 • iscrtaavanje krive za tehniku extrude
 • još o alatima, sceni…

4.

grupisanje

 • učenje o grupisanju, i center pivot, Parent
 • name-ovanje objekata
 • hyperograph, hijerarhija
 • detaljnije o tehnici extrude pomoću krivih

5.

vežba “kupatilo”

 • više o extrude i revolve tehnikama
 • loft tehnika

6.

završavanje vežbe “kupatilo”

7.

vežba:”voće”

 • učenje o komponentama NURBS objekata
 • manipulisanje objektima
 • upotreba layera

8.

nastavak prethodne vežbe

 • procedure i njihova upotreba

9.

osnove o texturama

 • pravljenje textura za vezbu “voće”
 • Photoshop

10.

Photoshop

 • rad na texturama
 • o color i bump mapama

11.

Projekt

 • priprema za samostalni projekt (svaki polaznik će imati individualan rad)
 • setovanje projekta
 • početak na projektu

12

modelovanje u NURBS

 • priprema scene
 • više o isoparmima i modifikovanju nurbs površina
 • modelovanje zidova za scenu

13

rad na projektu

 • još o name-ovanju i grupisanju objekata
 • projekciono teksturisanje

14.

projekt

 • još o texturama; narocito alati clone i offset

15

projekt

 • primena textura
 • još o bump mapama
 • specular maps, transparency, itd..

16.

projekt: svetla

 • osnovna tri svetla i njihovo setovanje na sceni
 • relationship-s svetala i objekata na sceni

17

projekt: renderovanje

 • maya renderi; osnove

18

renderovanje: napredno

 • mental ray i druge kvalitetnije vrste renderovanja

19.

osnove poly modelovanja

 • učenje o komponentama kroz poređenje sa NURBS objektima

20.

poly modelovanje

 • osnovne tehnike poly modelovanja kao extrude…
 • manipulator

21.

kreiranje jednostavne ljudske figurice i kroz to učenje o poly tehnikama

22.

dovršavanje figurice – spajanje dve polovine

 • još o poly alatima, naročito split poly tool i merge vertices
 • smooth

23.

mapiranje objekta

 • 3d paint tool
 • druge tehnike texturisanja NURBS objekata