PHP -napredni

PHP / MySQL – Napredni nivo – fond časova 24 individualno, 36 grupno

 • PHP napredni

  Napredni nivo kursa PHP predstavlja nastavak i kompletiranje obuke iz ovog programskog jezika. Na ovoj obuci polaznici će ovladati konceptima objektno orijentisanog PHP programiranja, naućiti MVC modelovanje aplikacija i moći da izgrade kompletan CMS (sistem za upravljanje i administraciju veb aplkacije) kroz realne primere i projektnu praksu.

Šta ćete naučiti

 • Procesuiranje formi i autentikacija korisnika sajta
 • Kreiranje korisnički definisanih sadržaja
 • Izradite prilagođeno MVC okruženje od početka do kraja
 • Pravljenje prilagođenih PDO klasa za interakciju sa bazom podataka
 • Kreiranje sopstvene PHP aplikacije

Opširnije

U ovom kursu ćemo korak po korak da napravimo kompletni prilagođeni MVC (Model View Controller) sistem koristeći objektno orijentisani PHP.

Objektno orijentisano programiranje (OOP) je koncept programiranja koji vašem sajtu donosi sledeće prednosti: logičko grupisanje koda u komponente, pravljenje malih komponenata koda koje se mogu ponovo koristiti, komponente su proširene ili iskorišćavaju druge komponente, pojednostavljuje se složeni koncept na manje komponente, proširuju se komponente, ponovo se  upotrebljavaju.

Ova obuka pomoći će vam da naučite kako primeniti taj OOP koncept na primerima iz realnog sveta. Već smo obučili veliki broj polaznika i na osnovu povratnih informacija znamo da su naši materijali korisni i lako se uče.

Ako želite da budete senior programer ili napravite poslovni veb sistem, onda biste trebali znati kako pisati u OOP-u.

Plan i program

 1. Klase i objekti
 2. Definisanje klase
 3. Korišćenje klase
 4. Iniciranje i uništavanje objekta
 5. Dimanika u HTML
 6. Procesuiranje formi
 7. Obrada podataka iz forme
 8. Validacija forme
 9. Upload fajlova iz forme
 10. Prosleđivanje informacija
 11. Slanje podataka preko URL-a
 12. Sesije
 13. Otvaranje sesije
 14. Prosleđivanje podataka preko sesije
 15. Zatvaranje sesije
 16. CMS sistem
 17. Backend
 18. Frontend
 19. Autorizacija i administracija web sistema
 20. Korisnički nalozi
 21. Administratorski nalozi
 22. Upravljanje kredencijalima
 23. Rad sa file sistemom
 24. Uključivanje fajlova
 25. Čitanje iz fajlova
 26. Rad sa folderima
 27. Email i bezbednost
 28. Upravljanje email operacijama
 29. Bezbednost formi
 30. Bezbednost sql upita
 31. MySQLi objekti
 32. Kreiranje MySQLi objekata
 33. Unos podataka
 34. Preuzimanje podataka
 35. Priprema parametara
 36. Izvršavanje transakcija
 37. MVC i prvi projekat
 38. MVC model
 39. Implementacija web sistema Prodavnice i online kupovine proizvoda
 40. Prvi projekat
 41. Implementacija web sistema Prodavnice i online kupovine proizvoda
 42. Drugi projekat
 43. Implementacija web sistema Portal Novine
 44. Drugi projekat
 45. Implementacija web sistema Portal Novine