Autodesk Revit – PRAVLJENJE PARAMETARSKIH FAMILIJA

Autodesk® Revit® software je namenski kreiran za Building Information Modeling (BIM) građevinsko informaciono modelovanje, unapređujući projektantske i građevinske profesionalce da mogu da iznesu svoje ideje od koncepta do izvođenja u jednom veoma koordinisanom i doslednom pristupu zasnovanom na modelu koji u sebi sadrži bazu podataka o svakom svom pojedinačnom elementu. Autodesk Revit je jedinstvena aplikacija koja u sebi sadrži elemente za arhitektonsko projektovanjeMEP (mechanical, electrical, and plumbing) mašinstvo, elektrika i cevovodi i građevinsko projektovanje.

Autodesk REVIT FAMILIES

Autodesk® Revit STRUCTURE® je kurs namenjen svim profilima inženjera, tehničara, kao i svima ostalima koji se bave, ili žele da se bave kreiranem i dizajnom BIM objekata za razne namene i potrebe. Revit FAMILIES sadrži ceo spektar alata i pribora za kreiranje objekata familije, koje zahvaljujući svojim „parametric design“ sistemom onogućavaju primenu na više različitih mesta prilagodjavajući sopstvene parametre. Takve vrste objekata omogućavaju lakšu primenu u svakodnevnim izazovima današnjem inženjeringa i dizajna, dajući kreatoru neograničene mogućnosti istovremeno,  što čini srce Building Information Modeling (BIM) okruženja.

„PLAN OBUKE ZA REVIT FAMILIES“

 1. Tema: 3 Časa
  Upoznavanje sa radnim prostorom za izradu Familija, kao i osnovne instrukcije za postupke modelovanja i razumevanje istog.
 2. Tema: 3 Časa
  Rad sa Tagovima Familija i kreiranje Familija: Tagova, Anotacija, Title itd…
 3. Tema: 3 Časa
  Upoznavanje sa formama i načinima kreiranja formi : Kreiranje Estrusions, Blends, Revolves.
 4. Tema: 3 Časa
  Upoznavanje sa formama i načinima kreiranja formi : Kreiranje Sweeps, Swept Blends, Void Forms.
 5. Tema: 3 Časa
  Kreiranje referentnih linija i površina, zajedno kreiranjem dimezija i parametara za ograničavanje Familije.
 6. Tema: 3 Časa
  Razumevanje i kreiranje geometrije familija, i podešavanje vidljivosti (Family Visability Preview)
 7. Tema: 3 Časa
  Čas predvidjen za vežbu i detaljno modelovanje u zavisnosti od struke, može se raditi : Vrata ili prozori (ili neki arhitektonski element po dogovoru), Izrada familije klima komore,  Pravljenje FILTERA za vodovodne i kanalizacione cevi (ili nešto po dogovoru), Izrada familije zidne dozne.
 8. Tema: 3 Časa
  Čas predvidjen za vežbu i detaljno modelovanje u zavisnosti od struke, može se raditi : Vrata ili prozori (ili neki arhitektonski element po dogovoru), Izrada familije klima komore,  Pravljenje FILTERA za vodovodne i kanalizacione cevi (ili nešto po dogovoru), Izrada familije zidne dozne.
 9. Tema: 3 Časa
  Rad sa Hosted and Nasted Families.
 10. Tema: 3 Časa
  Rad sa tipovima familija, rad sa Familijama u Projektu. Linkovanje Parametara u komponente Familije.
 11. Tema: 3 Časa
  Kreiranje parametara Familija i dodavanje formula parametrima.
 12. Tema: 3 Časa
  Rezervisano vreme za obnovu, test i vežbanje.
 13. Tema: 3 Časa
  Kreiranje Masking Regions i razumevanje potvrda ograničenja Familija.
 14. Tema: 3 Časa
  Rad na razumevanju REPORTING Parametara Familija, kao I organizacija familija.
 15. Tema: 3 Časa
  Kreiranje kataloga tipova i kreiranje KONTROLA.
 16. Tema: 3 Časa
  Korišćenje Parametara Familija za podešavanje vidljivosti. Importovanje i eksportovanje tipova.
 17. Tema: 3 Časa
  Rezervisano vreme za završni test i popunjavanje sertifikata.
  UKUPNO : 51 Čas