AutoCAD 3D

cad3DAutoCAD e vrhunski program za vođenje tehničke dokumentacije i tehničko projektovanje u dve i tri dimenzije. Namenjen je inženjerima i tehničarima različitih struka.

Obuka AutoCAD 3D u grupi traje 33 časa (tri nedelje). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina: 13:30-16:00, 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke.Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 7-12 dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenik sa pratećim CD-om, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz AutoCAD 3D i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

cad3D-2Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 22 časa i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, u dogovoru sa inatruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava .

Plan ove obuke je usklađen sa preporukama Autodeska, datim u “Zvaničnom priručniku za držanje kurseva iz osnova AutoCAD-a 2012“ (Official Training Courseware – AutoCAD 2012 Essentials) i posebnim zahtevima da se obuka prilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Za pohađanje ov e obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows i poznavanje AutoCAD-a 2D.

Poželjno je i obrazovanje u nekoj od tehničkih disciplina (mašinski, građevinski, arhitektonski, pejzažni tehničari i inženjeri) ili poznavanje osnova nacrtne geometrije.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik .

Plan obuke za AutoCAD 3D

(33 časa u grupi/22 individualno )

Tema 1

 • Uvod u prostorno modelovanje. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima. Pregled oblasti u kojima se primenjuje prostorno modelovanje. Upoznavanje sa zahtevima koje mora da ispuni računar na kome se radi prostorno modelovanje.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 2

 • Rad sa komandama za prikazivanje objekata u tri dimenzije – snalaženje u prostoru. Razni načini prikazivanja modela – osenčeni prikazi.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 3

 • Upoznavanje sa konceptom rada u radnoj ravni. Pojam korisničkog koordinatnog sistema za potrebe prostornog modelovanja. Definisanje položaja korisničkog koordinatnog sistema.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 4

 • Kreiranje prostornih linijskih objekata. Formiranje mrežnog objekta.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 5

 • Komande za kreiranje raznih tipova jednostavnih površi (površinski primitivi). Dobijanje složene prostorne forme sastavljene od površi.

Predviđeno vreme: 3 časa

Tema 6

 • Upoznavanje sa pojmom punog tela ( solida ). Razlike između punih tela i površi. Komande za kreiranje jednostavnih punih tela (solid primitivi).

Predviđeno vreme: 1 čas

Tema 7

 • Komande za menjanje punih tela .

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 8

 • Komande za primenu Bulovih operacija nad punim telima. Dobijanje složenih punih tela, primenom Bulovih operacija.

Predviđeno vreme: 1 čas

Tema 9

 • Dobijanje punih tela, složenih oblika, izvlačenjem zatvorenih kontura, po pravoj i krivolinijskoj putanji. Dobijanje obrtnih tela.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 10

 • Osnove dodeljivanja materijala. Osnovni postupci za menjanje postojećih i kreiranje novih materijala. Umetanje gotovih pejzažnih objekata. Postavljanje prve scene.

Predviđeno vreme: 4 časa

Tema 1 1

 • Upoznavanje sa raznim tipovima svetala i specifičnostima vezanim za njihovu primenu u AutoCAD-u. Definisanje svetala u sceni. Snimanje scene.

Predviđeno vreme: 2 časa

Tema 12

 • Upoznavanje sa pojmom renderovanja i terminologijom koja se koristi . Osnovna podešavanja. Dobijanje i snimanje renderovanih prikaza u obliku rasterskog fajla.

Predviđeno vreme: 4 časa

Ispit

 • Provera stečenog znanja tokom drugog dela obuke. Polaznik mora da pokaže razumevanje svih izloženih principa rada sa AutoCAD-om, u oblasti prostornog modelovanja. Na praktičnom primeru mora da dokaže visok stepen samostalnosti u izradi jednostavne scene počevši od oblikovanja pojedinačnih elemenata scene i umetanja gotovih, preko dodeljivanja materijala i dobijanja renderovanog prikaza u obliku rasterskog fajla.

Predviđeno vreme: 3 časa