Microsoft Excel Osnovni

Postoje dve varijante obuke grupna i individualna.

ppExcelGrupna obuka za Excel traje 18 časova i organizovana je tako da dolazite u istom terminu koji sami izaberete na početku obuke (termini su: 10:30 do 13:00, 13:00 do 15:30, 16:30 do 19:00 i 19:00 do 21:30 ). Nastava traje 2 sata i 30 minuta (tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Grupe za obuku Excel su male od 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Individualna obuka traje 12 školskih časova. U mogućnosti ste da u dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 9:00 do 21:30.

U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata. Škola je sertifikovani partner Microsofta za Srbiju, takođe sarađujemo i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da je sertfikat priznat.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 5-10 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik

Excel osnovni nivo – plan rada

(15/10 školskih časova)

 • Objašnjenje izgleda Excel-ovog prozora
 • Rad sa alatima, otvaranje i zatvarane paleta
 • Unošenje i izmena podataka u poljima
 • Menjanje ponuđenih širina kolona i redova
 • Podešavanje parametara strane i određivanje položaja jednog lista na Excelovom radnom listu
 • Obeležavanje dela teksta u jednom polju
 • Kopiranje i premeštanje jednog ili više polja ili dela teksta u poljima
 • Formatiranje jednog ili više polja istovremeno – crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i ojentacija teksta u poljima, spajanje dva ili više polja u jedno i postavljanje raznih formata za datume i valute
 • Primena autofil kopiranja u susedna polja
 • Primena na konkretnim primerima
 • Unos formula – osnovnih matematičkih operacija sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje
 • Korišćenje funkcija iz Excela za pronalaženje maksimalnih, minimalnih, celih i prosečnih vrednosti kao i broja članova nekog skupa podataka
 • Relativne i apsolutne adrese ćelija
 • Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka iz polja
 • Uređivanje grafikona u smislu boja, veličine slova i položaja
 • Pretraga i zamena  podataka
 • Podešavanje štampe
 • Sortiranje podataka
 • Pravljenje baze podataka od Excel-ovih tabela (filteri)
 • Ažuriranje podataka pomoću postavljenih filtera za pretragu