Revit Architecture

Autodesk® Revit® software je namenski kreiran za Building Information Modeling (BIM) građevinsko informaciono modelovanje, unapređujući projektantske i građevinske profesionalce da mogu da iznesu svoje ideje od koncepta do izvođenja u jednom veoma koordinisanom i doslednom pristupu zasnovanom na modelu koji u sebi sadrži bazu podataka o svakom svom pojedinačnom elementu. Autodesk Revit je jedinstvena aplikacija koja u sebi sadrži elemente za arhitektonsko projektovanje, MEP (mechanical, electrical, and plumbing) mašinstvo, elektrika i cevovodi i građevinsko projektovanje.

Revit Architecture 

Unutar Autodesk® Revit® programa se radi na način kao što arhitekte i dizajneri razmišljaju, tako da možemo da razvijemo arhitektonske projekte većeg kvaliteta i preciznosti. Koristeći alate koji su namenski kreirani da podrže [Building Information Modeling (BIM)] tok rada građevinsko informacionog modelovanja. Sagledajte i analizirajte svoj koncept, i organizujte vašu ideju kroz projektovanje, dokumentaciju i konstrukciju.

Neke od opcija

bidirectional-associativity-large-1152x864
Bidirectional associativity – Višesmerna zavisnost
A change anywhere is a change everywhere – Promena bilo gde je promena svugde


building-element-energy-analysis-large-725x1000
Building element energy analysis – Energetska analiza elemenata zgrade
Supports faster building performance analysis – Podržavanje bržih analiza performansi zgrade

split-elevations-large-854x708
Split elevations – Polu preseci
Easily manage elevation cut-line configuration – Olakšano podešavanje i organizacija linija preseka

design-visualization-large-1152x864
Design visualization – Vizuelizacija projekta
Capture design ideas in a photorealistic state – Snimite projektne ideje u fotorealističkom prikazu

enhanced-visualization-large-1152x710
Enhanced visualization – Poboljšana vizuelizacija
Improve performance for visualization – Unapređene vizuelizacione performanse

PLAN OBUKE ZA AUTODESK REVIT ARCHITECTURE

  1. Tema: 3 časa
   Uvod u parametarsko projektovanje i osnovno okruženje Revita (Ribon, Options Bar, Properties, Project Browser, View Control i Status Bar),Osnove modelovanja i postavljanje “pomoćnih elemenata” (Level-i i Grid-ovi)
  2. Tema: 3 Časa
   Kreiranje osnovnih konstruktivnih elemenata: temelji, konstruktivni zidovi, stubovi, grede i gredni sistemi i izrada izometrijskog prikaza konstrukcije sa kratkim prikazom uvoženja postojećih Familija.
  3. Tema: 3 Časa
   Izrada elemenata koji kreiraju osnovnu ljusku objekta (Zidovi, Vrata i Prozori, Ploče, Plafoni,), sa osnovnom rasvetom plafiona.
  4. Tema: 3 Časa
   Vertikalne komunikacije: stepeništa, rampe i ograde. (Stairs, Ramps, Railings)
  5. Tema: 3 Časa
   1. Krovovi: kosi i ravni.
   2. Linkovanje Arh. i Gradj. Revit project fajla. Definisanje Monitoringa izmedju Levela linkovanih fajlova i ostalih inženjerskih projekata. Definisanje pogleda sa različitim podešavanjem dubine radnog hoda i prikaza.
  6. Tema: 3 Časa
   Rezervisano vreme za obnovu, test i vežbanje.
  7. Tema: 3 Časa
   Detaljno o zidovima podešavanje slojeva i zidovi zavese (Curtain Wall, Panels i Mullions) sa naprednim podešavanjima.
  8. Tema: 3 Časa
   Krovne badže i povezivanje sa osnovnim krovom. Liftovske jame.
  9. Tema: 3 Časa
   Izrada I modelovanje klasične drvene krovne konstrukcije.
  10. Tema: 3 Časa
   Alati za formiranje i uređivanje građevinske parcele (teren, temeljna jama, temeljenje, granica parcele, zelenilo, itd…)
  11. Tema: 3 Časa
   Postavljanje rasvete, podešavanje materijalizacije i Render.
  12. Tema: 3 Časa
   Rezervisano vreme za obnovu, test i vežbanje.
  13. Tema: 3 Časa
   Izrada šema i crteža koji nisu u vezi sa modelom (Drafting View) i legendi (Legends). Razlika prilikom pozicioniranja na papir.
  14. Tema: 3 Časa
   Postavljanje crteža (pogleda) na papir (Sheets). Pravljenje formata sa zaglavljem. Definisanje kadriranja (Scope Box) za velike projekte radi istog prikazivanja delova zgrade po spratovima. Označavanje elemenata i kotiranje u pogledima i prilagodjevanje oznaka potrebama struke. (Tag, Text i Lable).
  15. Tema: 3 Časa
   Baze sa podacima (tabele za predmer i predračun). Collaboration – Varijante zajedničkog rada na projektu. Izrada projekta po fazama. (Project Phases)
  16. Tema: 3 Časa
   Rezervisano vreme za završni test i popunjavanje sertifikata.
   UKUPNO : 51 Čas