Jezici

jezU Softline-u je upis na kurseve stranih jezika tokom cele godine. U pitanju su mini grupe od dvoje polaznika, tako da od dana prijavljivanja ne čekate duže od 15 dana na početak obuke.

Težište svih nivoa kursa je na podjednakom razvijanju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje) uz mentorski pristup profesora svakom od polaznika.

Svi profesori stranih jezika u Softline-u su diplomirani filolozi sa domaćim i međunarodnim profesorskim iskustvom.

Ako niste sigurni koji nivo treba da upišete u Softline-u je predviđeno besplatno testiranje pre upisa, na osnovu koga se određuje nivo znanja polaznika i njegovo raspoređivanje na odgovoravajući nivo.

Za sve jezike radimo pripremu za polaganje ispita za Filološki fakultet.

Postoje dve varijante kurseva: u mini grupama i individualna.

U ponudi imamo i vikend kurseve, koji se organizuju subotom i nedeljom u blokovima od po četiri školska časa.

NEMAČKI ZA MEDICINARE

Nudimo i specijalistički kurs nemačkog jezika samo za medicinske radnike koji žele da usavrše svoj nivo znanja. Kurs je podeljen na 3 nivoa: A2, B1 i B2/C1