Adobe paket za grafički dizajn

aGrafikaObuka Adobe Grafički dizajn se sastoji od obuka za tri programa: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Programi su deo paketa Adobe Creative Suite, koji predstavlja kompletno dizajnersko rešenje za pripremu štampe i web dizajn. Adobe aplikacije dele standardizovano radno okruženje i skup alatki i podržavaju razmenu izvornih formata datoteka, uz očuvanje strukture slojeva.

icAIAdobe Illustrator je program za dizajn i vektorsko crtanje. U njemu se, uglavnom, radi dizajn vezan za štampu , ređe i dizajn web strana. Takođe, Adobe Illustrator predstavlja dobar izbor za ilustratore. Adobe Illustrator je obuka koja će najviše koristiti grafičkim dizajnerima, web dizajnerima i  ilustratorima. Ako polaznik nema smisla za dizajn, a savlada obuku Adobe Illustrator, postaće grafički operater i može raditi pripremu za štampu, što je takođe, dobro plaćeno zanimanje.

icPSAdobe Photoshop je program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slikanje i dizajn. Adobe Photoshop je toliko rasprostranjen među profesionalcima da nema konkurenciju. Pošto prvenstveno služi za obradu fotografija, Adobe Photoshop obuka je namenjena prvenstveno fotografima, grafičkim i web dizajnerima koji se svakodnevno sreću sa problemom obrade fotografija. A pošto Adobe Photoshop  predstavlja dobar izbor za slikanje, biće izuzetno koristan i slikarima i ilustratorima. Tu spadaju i oni koji se bave izradom tekstura za video igrice i arhitektonske vizualizacije.

icIDAdobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Adobe InDesign obuka će koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme.

Po završetku obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis).

Obuka Adobe Grafički dizajn u grupi traje 72 časa (osam nedelja). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina : 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke.Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 15-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenici za Illustrator, Photoshop i InDesign, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici dobijaju originalni Adobe sertifikat. Softline je Adobe trening partner u Srbiji za sve ove obuke tako da je sertifikat međunarodno priznat.

Ako obuku za Adobe grafički dizajn pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 54 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

Plan obuke

ADOBE GRAFIČKI DIZAJN

ADOBE ILLUSTRATOR

Uvod

Ukratko o Illustratoru

Vektorski objekti i bitmape

Radno okruženje

Osnovna podešavanja

Crtanje osnovnih oblika

Selektovanje objekata, pomeranje, rotiranje i promena veličine

Crtanje

Crtanje slobodnom rukom

Glatke (Besier-ove) krive – Pen alatka

Naknadno menjanje i doterivanje crteža

Free Transform alatka

Rad sa više objekata

Grupisanje objekata

Unija, presek…

Pomoćne linije

Poravnanje objekata

Konture

Osnovne operacije nad konturama

Četkice (Paintbrush i Blob brush)

Stroke panel

Rad sa bojama

Osnove teorije boja

Kolorni prostori: RGB i CMYK

Popune

Bojenje unutrašnjosti objekta – popune

Gradijenti, stilovi, šare i teksture

Mesh Fill alat

Pipeta, kantica i alat za merenje

Tekst

Osnove rada sa tekstom

Običan tekst

Tekst u konturi i na putanji

Efekti nad tekstom

Tekst kao maska

Slojevi

Osnovno o slojevima

Organizovanje objekata uz pomoć slojeva

Maske

Specijalni efekti

Illustratorovi efekti

Efekti preuzeti iz Photoshop-a

Dopunski alati

Symbol Sprayer i Column Graph alati

Blend Options

Osnove rada sa bitmapama

Razlike između vektora i bitmapa

Problemi u radu sa bitmapama

Uvoz slika

Providnost

Štampanje i priprema za štampu

Priprema za digitalnu i ofset štampu

Različiti formati fajlova: AI, EPS, TIFF i PDF

ADOBE PHOTOSHOP

 Uvod

Radno okruženje (palete)

Otvaranje i kreiranje novih fajlova

MOVE alat

ZOOM i HAND alati

Boje i slojevi

FOREGROUND i BACKGROUND boja

Biranje boja i COLOR PICKER prozor

Biranje boje iz COLOR PALETE

Osnovne selekcije uz pomoć MARQUEE alata

Lasso alati

Magic Wand

Četkice

Osnove rada sa četkicama

Gumice

HISTORY četkica

Retuširanje fotografija

CLONE STAMP

HEALING BRUSH i PATCH TOOL

DODGE, BURN i SPONGE

SMUDGE, BLUR i SHARPEN

Obrada fotografija

Skeniranje slike

CROP alat

MEASURE alat

Kolorni prostori CMYK i RGB

Kolorne i tonske korekcije slike (IMAGE – ADJUSTMENTS)

Ostale komande IMAGE menija

Slojevi

Osnovne operacije nad nacrtanim objektima

Menjanje redosleda slojeva

Ostale komande na LAYERS paleti

Brisanje sloja

Gradijenti

Providnost

Povezivanje i grupisanje slojeva

Spajanje slojeva (MERGE i FLATTEN)

Tekst

Point i Paragraph tekst

CHARACTER i PARAGRAPH palete

Filteri

Najčešće korišćeni filteri

Filter galerija

Štampanje

 

ADOBE INDESIGN

Uvod

Uopšte o InDizajnu, njegove mogućnosti i prednosti

Rad sa fajlovima

Radno okruženje

Meniji, palete, navigacija u dokumentu

Otvaranje novog i postojećeg dokumenta

Čuvanje dokumeta

Promena mernih jedinica

Tools paleta

Control paleta

Palete i meniji

Poznate komande u menijima

Zumiranje

Lenjiri

Pomoćne linije

Alati za selekciju

Alati za crtanje

Kontura i popuna objekata

Rad sa više objekata

Poravnavanje objekata

Pathfinder paleta

Grupisanje objekata

Transform paleta

Osnove teorije boja

Pojam razlaganja boja

Kolorni prostori: CMYK i RGB

Color paleta

Swatches paleta

Posebne boje

Pantone paleta

Stroke paleta

Rad sa tekstom

Pojam frame-a

Alati za crtanje frame-ova

Alati za transformisanje

Gradijenti

Type alat

Path Type alat (pisanje po krivoj liniji)

Uvoženje teksta  iz drugih programa

Character paleta

Paragraph paleta

Ostale palete za rad sa tekstom

Osnove formatiranja teksta

Stilovi i pojam stila

Stilovi za slova i Character Styles paleta

Stilovi pasusa i Paragraf Stajls paleta

Prelom teksta uz pomoć stilova

Rad sa slikama

Formati slika – vektori i bitmape

Okviri za slike

Uvoz slika i skaliranje

Layout Meni

Rad sa višestraničnim dokumentima

Master strane

Numeracija strana

Zaglavlja i podnožja

Dizajn u InDesign-u

Providnost

Senke i ostali efekti nad objektima

Ugaoni efekti kod okvira

Layer-i Layers paleta

Štampanje

Preflight

Package