Microsoft Excel – napredni

Postoje dve varijante obuke grupna i individualna.

ppExcel2Grupna obuka traje 18 časova i organizovana je tako da dolazite u istom terminu koji sami izaberete na početku obuke (termini su: 10:30 do 13:00, 13:00 do 15:30, 16:00 do 18:30 i 19:00 do 21:30). Nastava traje 2 sata i 30 minuta (tri školska časa sa jednom pauzom od 10-15 minuta). Grupe su male od 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

Individualna obuka traje 12 školskih časova. U mogućnosti ste da u dogovoru sa predavačem organizujete obuku onako kako to odgovara vašim dnevnim obavezama, jer su vam na raspolaganju termini od 9:00 do 21:30.

U cenu su uračunate skripte koje prate plan obuke, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata. Škola je sertifikovani pertner Microsofta za Srbiju, takođe sarađujemo i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako da je sertfikat priznat.

Grupe u svakom terminu kreću na svakih 5-10 dana tako da se možete prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik

Excel napredni nivo – plan rada

 • Provera znanja i obnova gradiva iz Excel osnovnog nivoa
 • Uslovljeno oblikovanje (conditional formating)
 • Međuzbirovi
 • Zaokretne tabele (pivot)
 • Konsolidacija podataka
 • Validacija podataka
 • Zamrzavanje kolona i redova
 • Sakrivanje i otkrivanje kolona, redova i radnih listova
 • Logičke funkcije
  • If funkcija
  • And funkcija
  • Or funkcija
  • Iferor funkcija
  • Ifs funkcija
 • Funkcije sa uslovom
  • Uslovljeno prebrojavanje (countif, countifs)
  • Uslovljeno sabiranje (sumif, sumifs)
  • Uslovno određivanje proseka (averageif, averageifs)
 • Razdvajanje teksta po kolonama
  • Imenovanje ćelija, opsega ćelija i tabela
  • Vlookup, hlookup, lookup funkcije
  • Match i index funkcije
  • Funkcije za obradu teksta
  • Funkcije za obradu datuma
  • Funkcije baza podataka
  • Linkovi
  • Zaključavanje fajlova, radnih listova i ćelija
  • Scenario manager
  • Goal seek
  • Makro, osnove