HTML i CSS

HTML/CSS – fond časova 24 individualno, 36 grupno

HTML i CSS

HTML je programski jezik koji služi za kreiranje sadržaja veb stranica. Stilizacija i dizajn veb stranica vrši se pomoću jezika CSS. Oba ova jezika izvršavaju se na klijentskoj strani, odnosno u browser-u. Poznavanje HTML i CSS programskih jezika predstavlja osnovu za pravljenje veb sajtova i čini polaznu tačku za učenje i rad u veb tehnologijama.

Šta ćete naučiti

 • Kodiranje i postavljanje HTML elemenata u veb stranicu
 • Stilizaciju i dizajn veb sajtova
 • Kreiranje kompletnih veb sajtova
 • Postavljanje veb sajtova na servere
 • Bićete sposobni da radite kao veb dizajner

Opširnije

HTML i CSS su dva najvažnija programska jezika koje svaki novi veb programer treba da nauči. Oni su takođe najlakši i najosnovniji. Ukoliko ste zainteresovani da naučite kako da pravite veb stranice, ali imate ograničeno ili nikakvo iskustvo sa kodiranjem, ovaj kurs će vam pomoći da brzo i lako naučite HTML i CSS!

Putem ove obuke steći ćete  temeljno razumevanje i  znanje HTML-a i CSS-a. Kurs se fokusira na to da počnete da učite pisati kod i razumete osnove kodiranja kako biste mogli da učite radeći. Po završetku ovog kursa moći ćete u potpunosti da koristite HTML i CSS i da postanete profesionalac.

Ovaj kurs je namenjen svakome, a posebno ambicioznim veb dizajnerima, blogerima, programerima. Vlasnici preduzeća mogu imati koristi od učenja HTML i CSS-a. Ovaj kurs je takođe namenjen svima koji planiraju da postanu veb programer ili veb dizajner. HTML i CSS su osnovna prva dva jezika koja morate savladati. HTML je potreban svima koji žele da se uključe u razvoj veba, nema načina da se to zaobiđe. Mogućnost istovremenog učenja s CSS-om omogućava vam da za kratko vreme postanete profesionalni veb dizajner!

Sa pravim načinom razmišljanja, razumevanjem i primenom učenja na ovom kursu, odmah ćete početi da krenete putem profesionalnog veb dizajnera i programera.

Plan i program

 1. Uvod i osnovni HTML tagovi
 2. HTML elementi – struktura i vrsta tagova
 3. Komentari u kodu
 4. Zaglavlje stranice
 5. Atributi
 6. Naslovi i pasusi
 7. Formatiranje teksta
 8. Slike, linkovi i liste
 9. Citati
 10. Boje – imenovanje i korišćenje RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA kodova
 11. Apsolutno i relativno adresiranje datoteka
 12. Linkovi
 13. Slike
 14. Liste – ul, ol i liste sa više nivoa
 15. Tabele i dugmići
 16. Tabele – redovi, ćelije, zaglavlja, spajanje ćelija, osobine
 17. Blokovski i linijski elementi
 18. Ubacivanje sadržaja drugih web stranica u sajt
 19. Dugmići
 20. Forme
 21. Struktura
 22. Input elementi – tekst, šifra, email, submit, reset, broj, datum, radio dugmići, checkbox, url
 23. Upload fajlova
 24. Select liste
 25. HTML 5
 26. Video zapisi – ubacivanje u stranicu
 27. Audio zapisi – ubacivanje u stranicu
 28. Youtube zapisi
 29. Strukturalni elementi stranice
 30. Header
 31. Aside
 32. Nav
 33. Section
 34. Main
 35. Footer
 36. Uvod u CSS
 37. CSS sintaksa i vezivanje CSS stila sa HTML-om
 38. Stilizovanje osnovnih HTML tagova
 39. Kreiranje sopstvenih silova – klase i identifikatori
 40. Selektori
 41. Boje, blokovi i tekst
 42. Pozadina elemenata – slika, boja, ponavljanje, pozicija, pokretljivost
 43. Dimenzije i mere
 44. Okviri elemenata
 45. Margin i padding
 46. Box model
 47. Stilizovanje teksta
 48. Fontovi – font family i font face
 49. Ikonice – Font Awesome
 50. Stilizacija standardnih elemenata
 51. Linkovi – osobine hover, vistited, active
 52. Tabele
 53. Liste
 54. Prikaz elemenata – block i inline
 55. Pozicioniranje elemenata – statične, relativne, apsolutne i fiksne pozicije
 56. Overflow – prekoračenje veličine elemenata
 57. Float i clear – slaganje elemenata
 58. Pozicije, navigacija i forme
 59. Horizontalno i vertikalno pozicioniranje sadržaja u elementima
 60. Kombinatori i nasleđivanje
 61. Pseudo klase i identifikatori
 62. Providnost elemenata
 63. Navigacioni i padajući meni
 64. Predefinisanje HTML atributa
 65. Stilizovanje forme
 66. Kompozicija i efekti
 67. Kompozicija i struktura elemenata WEB stranice – projektovanje
 68. Zaobljenje uglova
 69. Prelivi i senke
 70. 2D i 3D transformacija i tranzicija elemenata
 71. Animacija elemenata
 72. Tooltips
 73. Prilagodljivanje stranice različitim uređajima – Responsive WEB site i Media upiti
 74. Container i Wrapper
 75. Praktični rad
 76. Praktični rad – Implementacija responsive web portala zasnovanog na HTML/CSS tehnologiji
 77. Praktični rad
 78. Praktični rad – Implementacija responsive web portala zasnovanog na HTML/CSS tehnologiji