AUTOCAD ELECTRICAL

AUTOCAD ELECTRICAL  

(39 časova u grupi/26 individualno)

Plan ove obuke je usklađen sa preporukama Autodeska i posebnim zahtevima da se obuka prilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Korisnički Interfejs

Osnovni Radni proces

Menadžer projekta

Projektna lista Crteža

Kretanje kroz projekat

Upravljanje projektom

Kablovi i Sabirnice

Ožičenje od tačke do tačke

Oznake Kablova

Izvorni i odredišni signali

Ubacivanje šematskih simbola

Ubacivanje šematskih komponenti iz lista

Konektori

Terminali, Višestruki Nivo terminala i džempera

Strujna Kola

Uređivanje Šema

Kopiranje Kataloga i Alati Lokacije

Zamena i Ažuriranje Blokova

Korišćenje revizorskih alata

Nadogradnja i ponovno označavanje crteza

Šematski Izveštaji

Kreiranje papirne table

Korišćenje Alata

Tekstualno označavanje table papira i izveštaji

Pročitajte više o programu AUTOCAD ELECTRICAL