Adobe InDesign

aIDAdobe InDesign je program za dizajn i izradu knjiga, novina, magazina, kataloga i ostalih višestraničnih publikacija. Adobe InDesign predstavlja dopunu Illustratoru i Photoshopu tako da ova tri programa obuhvataju sve bitne grane grafičkog dizajna. Adobe InDesignće koristiti grafičkim dizajnerima i operaterima grafičke pripreme.

Po završetku  InDesign obuke polaznici će biti osposobljeni da izrade kompletan korporativni identitet firme (logotip, memorandum, promotivni flajer, plakat, reklamu za časopis, bilbord, uzorak kataloga, knjigu, časopis).

Obuka Adobe InDesign u grupi traje 24 časa (tri nedelje). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku za InDesign na raspolaganju su vam dva termina : 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Ako obuku InDesign  pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 16 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

icIDZa pohađanje InDesign obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis na InDesign možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

Plan Obuke

ADOBE InDesign

(24 časa u grupi, 16 časova individualno)

Uvod

Istorijat sloga i pripreme za štampu

Programi za prelom: InDizajn, Quark, Page Maker i Ventura Publisher

Uopšte o InDizajnu, njegove mogućnosti i prednosti

InDesign-ovi formati fajlova

Rad sa fajlovima

Radno okruženje

Meniji, palete statusna linija, navigacija u dokumentu

Otvaranje novog i postojećeg dokumenta

Čuvanje dokumeta

Promena mernih jedinica, merne jedinice

Tools paleta

Control paleta

Palete i meniji

Poznate komande u menijima

Zumiranje

Lenjiri

Pomoćne linije

Alati za selekciju

Alati za crtanje

Kontura i popuna objekata

Rad sa više objekata

Poravnavanje objekata

Pathfinder paleta

Grupisanje objekata

Transform paleta

Osnove teorije boja

Pojam razlaganja boja

Kolorni modeli:CMYK, RGB, LAB, Grayscale

Color paleta

Swatches paleta

Posebne boje

Pantone paleta

Stroke paleta

Rad sa tekstom

Pojam frame-a

Alati za crtanje frame-ova

Alati za transformisanje

Gradijenti

Type alat

Path Type alat (pisanje po krivoj liniji)

Uvoženje teksta  iz drugih programa

Character paleta

Paragraph paleta

Ostale palete za rad sa tekstom

Osnove formatiranja teksta

Stilovi i pojam stila

Stilovi za slova i Character Styles paleta

Stilovi pasusa i Paragraf Stajls paleta

Prelom teksta uz pomoć stilova

Problemi pri uvozu teksta

Najčešće greške u pripremi teksta za prelom

Čišćenje „prljavog“ preloma

Osnove tipografije

Slog

Osnovna pravila sloga: knjižni slog i novinski slog

Najčešće greške u slogu

InDesign-ov modul za slog

Optička margina

Hifenacija

Ligature, renesansni brojevi i ostali elementi napredne tipografije

Rad sa slikama

Formati slika – vektori i bitmape

Okviri za slike

Uvoz slika i skaliranje

Osnovne stvari o Photoshop-u i uvoz slika iz Photoshop-a

Obrada slika u InDesign-u

Fini prelom

Slaganje slika i teksta i problemi na koje se nailazi

Dizajnerski efekti nad slikama i tekstom

Tabele

Tabele u InDesign-u i Table meni

Uvoz tabela iz Word-a

Uvoz tabela iz Excel-a

Fusnote

Layout Meni

Rad sa višestraničnim dokumentima

Master strane

Numeracija strana

Zaglavlja i podnožja

Izrada sadržaja i indeksa

Dizajn u InDesign-u

Složene putanje (Compound Paths)

Providnost

Senke i ostali efekti nad objektima

Ugaoni efekti kod okvira

Layer-i Layers paleta

Integracija sa programima: Illustrator, Photoshop i InCopy.

Štampanje

Vrste štampača i štampe

Kontrašihta

Filmovanje i separacija boja

Preflight

Package

Print preset-i

Montaža stranica na tabak