Adobe Fireworks

Adobe Fireworks je jedan od najpoznatijih program za izradu prototipa sajta.

Obuka Adobe Fireworks u grupi traje 30 časova (jedan mesec). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina: 13:30-16:00, 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

aFWNa početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 20-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenik sa pratećim CD-om, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad. Softline je Autorizovani trening centar Adobe-a tako da po uspešno okončanom polaganju ispita polaznici dobijaju sertifikat koji je međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom), nastava traje 20 čkolskih časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

icFWZa potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

 

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik. 

ADOBE FIREWORKS

Uvod 1. Deo

 • Šta je World Wide Web, Web prezentacije i Web dizajn?
 • Frontend tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, ActionScript
 • Backend tehnologije i baze podataka
 • Flash sajtovi
 • Hosting i zakup domena

Uvod 2. deo

 • Fireworks CS4 – revolucija u dizajnu multimedijalnih sadržaja
 • Prednosti i mane, saradnja sa ostalim programima za dizajn
 • Radno okruženje

Alati za vektorsko crtanje

 • Crtanje osnovnih oblika i AutoShape-ova

Osnovne manipulacije objektima

 • Princip slojeva i Layers paleta
 • Skaliranje, rotiranje i pozicioniranje objekata

Osnovne manipulacije objektima 2

 • Poravnavanje, raspoređivanje, grupisanje objekata
 • Pomoćne linije
 • Pravljenje složenih objekata kombinacijom prostih

Popuna (Fill) i konturna linija (Stroke)

 • Osnovni parametri popune
 • Osnovni parametri konturne linije

Složene popune

 • Teksture
 • Pattern-i
 • Gradijenti

Rad sa bitmapama

 • Osnovne tonske i kolorne korekcije
 • Selekcije Alati za uklanjanje nedostataka

Najčešći dizajnerski efekti

 • Maske
 • Filteri i Live Filteri
 • Photoshop Live Effects
 • Stilovi

Rad sa tekstom

 • Alati za rad sa tekstom
 • Osnove web tipografije

Izrada prototipa sajta

 • Rad sa više strana
 • Povezivanje stranica
 • Hotspots i Slices
 • Simboli, dugmići (buttons)
 • Stanja (states) elemenata
 • Pravljenje pop-up menija
 • Ubacivanje ostalih elemenata koji se često koriste na sajtu

Optimizacija sadržaja za web

 • Izrada PDF-a sajta
 • Izrada konačne verzije sajta