3DS MAX

cadMax3DS MAX je najpoznatiji program za rad u trodimenzionalnom prostoru tj. za 3D modelovanje koji omogućava izradu trodimenzionalne grafike-slike i animacija. Uz pomoć brojnih efekata omogućava izradu specijalnih video montaža. Moćni i intuitivni alati i kompatibilnost sa AutoCAD-om čine 3DS MAX  vodećim softverskim rešenjem za modelovanje, animaciju i renderovanje.

Obuka Autodesk 3DS MAX  u grupi traje 39 časova (jedan mesec). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku na raspolaganju su tri termina: 13:30-16:00, 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

cadMax2Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke. Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 7-12 dana. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz Autodesk 3DS MAX -a i po uspešno okončanom polaganju dobijaju originalni Autodeskov sertifikat koji je međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno, 28 časova, (polaznik sam sa instruktorom) na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Plan ove obuke je usklađen sa preporukama Autodeska i posebnim zahtevima da se obuka prilagodi okruženju u kome će polaznici po završetku obuke primenjivati stečeno znanje.

Za pohađanje ov e obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

PLAN KURSA 3DS MAX

I TEMA

 • Uvod.
 • Pregled UI, definisanje osnovnih pojmova, snalaženje u virtuelnom prostoru,
 • Osnove pravljenja objekata u 3D prostoru.

II TEMA

 • Osnove crtanja u 3DS MAX– u. Upotreba Bezier alata.
 • Edit spline modifikator .
 • Dobijanje 3D objekata izvlačenjem poprečnog preseka po pravoj i krivoj liniji. Upotreba Extrude, Bevel, Lathe, Sweep modifikatora, Dobijanje 3D teksta.

III TEMA

 • Dobijanje približnog oblika objekata upotrebom Bool – ovih operacija. Upotreba Boolean i Proboolean Compound objekata.
 • Upotreba modifikatora na tako dobijene 3D objekte.
 • Pregled često korišćenih modifikatora kao što su: Noise, Bend , Twist, FFD …

IV TEMA

 • Edit Poly modifikator i primeri modelovanja upotrebom ovog modifikatora. Modelovanje kuće, auto salona, fotelje, televizora, ormara.

V TEMA

 • Materijali, osnovne opcije u Materijal Editoru, biblioteka template – a i biblioteka gotovih materijala. Pravljenje materijala od “nule”. Pravljenje često korišćenih materijala kao što su: voda, staklo, metali, kamen itd.

VI TEMA

 • Materijali napredne opcije, Mapiranje.

VII TEMA

 • Svetla – osnovni principi.
 • Vrste svetala i njihova namena i mogućnosti.
 • Photometric svetla i njihova primena,
 • Standard svetla i njihova primena.

VIII TEMA

 • Indirektno osvetljenje,
 • Global illumination,
 • Final gathering,
 • Dnevno osvetljenje: Daylight i Sunlight

IX TEMA

 • Kamere
 • Osnovni tipovi kamere i primena
 • Sočivo “riblje oko” i primena
 • Telefoto sočivo i primena
 • “Field of view” efekat

X TEMA

 • Osnove animacije:
 • Osnovni principi animiranja u 3DS MAX– u, tween
 • Standardi koji su u upotrebi i vrste animacije
 • Walk thru animacija i turn table animacija, upotreba path constraint i position – constraint – a.

XI TEMA

 • Renderovanje – osnove:
 • Mental Ray renderer, podešavanja

XII TEMA

 • Podešavanja za renderovanje statičnog rendera,
 • Podešavanja za renderovanje animacije.

XIII TEMA

 • Osnove kompozitinga:
 • Sredjivanje rendera u Photoshop – u.
 • Osnove pripreme za štampu.

NA LINKU ISPOD MOŽETE VIDETI NEKE OD VEŽBI KOJE SE RADE NA KURSU

 https://knowledge.autodesk.com/profile/LBU79TE7SECSP