PHP

PHP / MySQL – Osnovni nivo – fond časova 24 individualno, 36 grupno

PHP je skriptni programski jezik namenjen za izgradnju dinamičkih segmenata veb stranica, komunikaciju sa bazom podataka i interakciju sa korisnicima sajta koji se izvršava na serveru. Takođe, služi za kreiranje CMS sistema, administraciju veb sajtova i rad sa korisnicima i korisničkim nalozima. U sadejstvu sa MySQL bazom podataka čini osnovu svakog većeg veb sistema.

Šta ćete naučiti:

 • Osnovu programskog jezika koju čine varijable, petlje, naredbe grananja, nizovi i funkcije
 • Saradnju i korišćenje HTML i CSS programskih jezika
 • Rad sa sesijama i kolačićima
 • Kreiranje i korišćenje baze podataka
 • Prikazivanje podataka iz MySQL baze podataka na sajtu
 • Globalne serverske promenljive

Opširnije

PHP je jedan od najvažnijih jezika koji je potrebno naučiti u veb programiranju i koji će vam omogućiti da steknete odličnu poziciju u svetu veb razvoja i na tržištu rada.

PHP pokreče stotine miliona veb lokacija širom sveta. Bez sumnje je jedan od najpopularnijih skriptnih jezika na strani servera. Ako želite da naučite veb programiranje, to je jedan od prvih jezika koji biste trebali odabrati. Na ovom kusu PHP-a dobićete sve osnovne koncepte potrebne za pokretanje PHP veb programa.

Metodolgiju učenja postavili smo na prilično jednostavnim konceptima i svako ko ima osnovno znanje programiranja može brzo da savlada PHP uz pomoć ovog kursa.

U toku obuke  proći ćete osnovne koncepte veb programiranja i do kraja moći ćete savladati PHP programiranje.

Poznavanje PHP-a će vam omogućiti da napravite veb aplikacije, veb sajtove ili sisteme za upravljanje sadržajem, kao što su WordPress, Facebook, Twitter ili čak Google.

Plan i program

 1. Uvod, varijable i operatori
 2. Instalacija servera za rad u PHP i MySQL
 3. Tipovi podataka
 4. Operatori
 5. Varijable
 6. Kombinovanje PHP i HTML/CSS koda
 7. Naredbe grananja
 8. If
 9. If else
 10. If elseif
 11. Switch – case
 12. Petlje
 13. For
 14. While Do
 15. Do While
 16. Foreach
 17. Funkcije i stringovi
 18. Način korišćenja biblioteke funkcija u PHP-u
 19. Kreiranje sopstvenih funkcija
 20. Obrada stringova
 21. Funkcije sa stringovima
 22. Nizovi
 23. Numerički nizovi
 24. Asocijativni nizovi
 25. Multidimenzioni nizovi
 26. Funkcije sa nizovima
 27. Rad sa serverskim varijblama
 28. Obrada grešaka
 29. Globalne promenljive
 30. Sesije
 31. Kolačići
 32. MySQL prvi deo
 33. Osnove baza podataka
 34. Primarni i spoljni ključevi
 35. Relacije između tabela
 36. SQL upiti
 37. Povezivanje sa serverom
 38. MySQL drugi deo
 39. Import i export podataka
 40. Ubacivanje podataka u bazu
 41. Ažuriranje podataka iz baze
 42. MySQL Treći deo
 43. Brisanje podataka
 44. Selekcija podataka
 45. Priprema podataka
 46. Rad na projektu prvi deo
 47. Implementacija dinamičkog web portala zasnovanog na MySQL bazi podataka
 48. Rad na projektu drugi deo
 49. Implementacija dinamičkog web portala zasnovanog na MySQL bazi podataka
 50. Rad na projektu treći deo
 51. Implementacija dinamičkog web portala zasnovanog na MySQL bazi podataka

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.