Kurs Španskog Jezika

jeESU Softline-u je upis na kurseve stranih jezika tokom cele godine. U pitanju su grupe od 3 do 8 polaznika ili individualne obuke. 

Težište svih nivoa kursa je na podjednakom razvijanju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje) uz mentorski pristup profesora svakom od polaznika.

Svi profesori stranih jezika u Softline-u su diplomirani filolozi sa domaćim i međunarodnim profesorskim iskustvom.

Ako niste sigurni koji nivo treba da upišete u Softline-u je predviđeno besplatno testiranje pre upisa, na osnovu koga se određuje nivo znanja polaznika i njegovo raspoređivanje na odgovoravajući nivo.

Za sve jezike radimo pripremu za polaganje ispita za Filološki fakultet.

Postoje dve varijante kurseva: u grupi i individualna.

Na raspolaganju su Vam sledeći nivoi:

  • Osnovni,
  • Srednji i
  • Napredni.

Kurs traje 72 časa (četiri meseca), nastava se pohađa dva puta nedeljno  po dva školska časa (1,5 sat) u terminu koji izaberete na početku obuke (9:00-21:30).

Nastava je bazirana na komunikativnoj metodi po udžbeniku GENTE i osposobljava polaznike za upotrebu jezika u stvarnim životnim situacijama.

Na kraju obuke polažete završni ispit i dobijate sertifikat na srpskom i španskom o položenom ispitu iz španskog jezika za nivo koji ste pohađali.

Prijavu za upis možete popuniti na našem internet sajtu online prijava.

Prilikom individualne obuke, polaznik diktira tempo nastave (svaki dan, svaki drugi dan ili dva puta nedeljno i to po dva, tri ili više časova) i u dogovoru sa profesorima može menjati termine u zavisnosti od svojih obaveza.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se mogu dogovorom korigovati.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik .