Microsoft PowerPoint

ppPPKurs MS PowerPoint osposobljava polaznike da naprave multimedijalnu prezentaciju nekog proizvoda, firme, predavanja, ideje. MS PowerPoint je nezamenljiv program za bilo koju vrstu predavanja tj. držanja prezentacije.

Kurs traje 15 časova u grupi, a 10 individualno. U cenu je uračunata skripta za MS PowerPoint, sveska, olovka, kao i polaganje završnog ispita i izdavanje sertifikata. Upis je tokom cele godine.

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

Plan kursa PowerPoint -a

 • Dugme “New Slide”
 • Kako sačuvati podatke?
 • Otvaranje postojeće prezentacije
 • Zatvaranje postojeće prezentacije ili programa
 • Načini prikaza slajdova (Slide Views)
 • Dugme Undo
 • Microsoft Clip Art
 • Slika u Microsoft PowerPoint
 • Microsoft PowerPoint – ClipArt Online!
 • AutoShapes
 • Word Art
 • Text Box
 • Animacija
 • Zvuk
 • Prikaz prezentacije – Slide Show
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja
 • Dorada prezentacije
 • Promena slajdova – Transitions
 • Tekst efekti – Custom Animation
 • Boje na slajdu i promena pozadine slajda
 • Podešavanje boja u postojećoj kolornoj šemi
 • Pozadina slajda – Background
 • Predefinisani obrasci – Design Templates
 • Podešavanja u toku prezentacije – Set Up Show
 • Definisanje vremena trajanja prikaza slajda
 • Kreiranje Custom Slide Show-a
 • Kako učiniti prezentaciju prenosivom
 • Rad sa tastaturom
 • Saveti prilikom dizajna
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja