Adobe Illustrator

aAIAdobe Illustrator je program za dizajn i vektorsko crtanje. U njemu se, uglavnom, radi dizajn vezan za štampu, ređe i dizajn web strana. Takođe Illustrator  predstavlja dobar izbor za ilustratore. Illustrator je obuka koja će najviše koristiti grafičkim dizajnerima, web dizajnerima i  ilustratorima. Ako polaznik nema smisla za dizajn, a savlada obuku za Illustrator, postaće grafički operater i može raditi pripremu za štampu, što je takođe, dobro plaćeno zanimanje.

Obuka Adobe Illustrator u grupi traje 24 časa (tri nedelje). Nastava se pohađa tri puta nedeljno po tri školska časa (2.5 sata ) i za grupnu obuku za Illustrator na raspolaganju su vam dva termina : 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota .

Ako Illustrator  pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 16 časova i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 9:00 do 21:30, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

icAIZa pohađanje obuke Illustrator  potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows.

Možete se prijaviti za obuku Adobe Illustrator svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.

Plan Obuke

Uvod

 • Ukratko o Illustrator
 • Vektorski objekti i bitmape
 • Radno okruženje
 • Osnovna podešavanja

Crtanje

 • Crtanje osnovnih oblika
 • Selektovanje objekata, pomeranje, rotiranje i promena veličine
 • Crtanje slobodnom rukom
 • Pen alatka
 • Osnovne manipulacije objektima

Slojevi

 • Osnovno o slojevima
 • Organizovanje objekata uz pomoć slojeva
 • Maske

Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata
 • Unija, oduzimanje, presek…
 • Pomoćne linije i mreža pomoćnih linija
 • Poravnanje objekata uz pomoć Align panela

Kontura objekta (Stroke)

 • Osnovne operacije nad konturama
 • Četkice
 • Konvertovanje u krivu
 • Boja konture

Osnove teorije boja

 • Kolorni modeli: RGB, CMYK i Grayscale
 • Ostali kolorni modeli
 • Pantone, RAL, NCS i drugi sistemi za precizno zadavanje boja
 • Kalibracija monitora
 • Color Settings

Ispuna objekta (Fill)

 • Bojenje unutrašnjosti objekta – ispune
 • Gradijenti, stilovi i teksture
 • Mesh Fill alat
 • Pipeta, kantica i alat za merenje

Tekst

 • Osnove tipografije i pisma
 • True Type, Type 1 i Open Type fontovi
 • Osnove rada sa tekstom
 • Običan tekst
 • Tekst u konturi i na putanji
 • Character, Paragraph, Glyph i Open Type paneli

Osnove rada sa bitmapama

 • Razlike između vektora i bitmapa
 • Problemi u radu sa bitmapama
 • Ubacivanje slika u Illustrator
 • Linkovanje
 • Illustrator i Photoshop
 • Efekti na bitmapama

Dopunski alati

 • Symbol Sprayer i Column Graph alati

Specijalni efekti

 • Blend alat
 • Effects meni (Ilustratorovi i Photoshopovi efekti)

Štampanje i priprema za štampu

 • Osnovni pojmovi o procesu i tehnologijama štampe
 • Priprema za štampu: obrez, paseri, cajtne, klin boja
 • Priprema su formatima: AI, EPS, TIFF i PDF