Adobe Flash ActionScript 3

Napredni web – Pravljenje sajtova u Flash-u
(ActionScript 3)

Fond časova: 30 časova u grupi / 21 čas individualno

aAS

ActionScript 3.0 u Flash-u CS4

 1. Uvod – Šta je ActionScript
 2. Aciton Panel
 3. Podešavanja pre nego što počnemo sa radom
 4. Menjanje osobina objekata
 5. Menjanje dimenzija objekata
 6. Metode objekata
 7. Matematičke operacije
 8. Promenljive
 9. Funkcije
 10. Events i Listeners
 11. Events za vi še dugmća
 12. Events tastature
 13. If komanda
 14. Switch komanda
 15. Nizovi
 16. Do petlja
 17. For petlja
 18. Animacija uz pomoć ENTER _FRAME
 19. Animacija tajmerima
 20. Interaktivna animacija
 21. Tween klasa
 22. Easing klase
 23. Korišćenje kontrolisanih animacija
 24. Osnove objektno orjentisanog programiranja
 25. Pravljenje prve klase
 26. Ponovo upotrebljiv kod
 27. Dodavanje objekata na scenu
 28. Drag’n’ drop
 29. Detektovanje kolizija
 30. Rad sa zvukom
 31. Rad sa videom
 32. Common Library objekti

Pravljenje sajta

 1. Planiranje sajta
 2. Site map
 3. Uvoženje grafike
 4. Sekcije sajta
 5. Dodavanje navigacije
 6. Dodavanje zvuka i videa
 7. Pravljenje tranzicija uz pomoć Tween klase
 8. Pravljenje foto galerije
 9. Dinamičko učitavanje slika
 10. Pravljenje 3D tween-ova
 11. Pravljenje kontakt formulara
 12. Rad sa podacima kontakt formulara
 13. Pravljenje preloader-a
 14. Publikovanje sajta
 15. Završne napomene

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.