Pravljenje igrica za Android i iPhone u Flash-u

Fond časova: 21 čas u grupi / 21 čas individualno

aGameUvod

 • Flash na Android-u
 • Device Central i testiranje sadržaja

Pravljenje igrice

 • Postavljanje kostura igre
 • Uvodni ekran
 • Pomeranje broda
 • Dodavanje neprijateljskih brodova i njihovo kretanje
 • Detekcija sudara
 • Dodavanje eksplozija
 • Uklanjanje objekata
 • Dodavanje zvukova
 • Beleženje bodova (skor-a)
 • Beleženje života
 • Kraj igre
 • Unošenje imena igrača
 • High score

Kori šćenje specifičnih mogućnosti mobilnih uređaja

 • Okretanja ekrana (upotreba akcelerometra).
 • Prevlačenje prstom preko ekrana.
 • Upotreba dugmadi sa tastature telefona
 • Exit i Idle mod telefona
 • Aktiviranje i deaktiviranje ekrana

Publikovanje igrice

 • Pravljenje konačnih fajlova
 • Pravljenje app fajlova za Appstore
 • Pravljenje fajlova za Android Market

Možete se prijaviti svakog radnog dana od 09:00 do 21:30 telefonom ili lično u Školi. Prijavu za upis možete popuniti i na web strani online prijava.

Cene svih obuka u Školi Softline možete pogledati na našoj web strani cenovnik.