Kursevi za organizovane grupe studenata

Ova pogodnost predstavlja jedan od vidova naše dugogodišnje uspešne saradnje sa studentima. Škola Softline, na razne načine, u saradnji sa studentskim organizacijama (poput AIESEC-a, Udruženja studenata ETF-a…) pruža pogodnosti studentima kada su u pitanju obuke koje im omogućuju da dodatno  unaprede svoje znanje stečeno na fakultetima. Obzirom da se često studenti između sebe organizuju i dolaze da pohađaju kurseve kod nas, škola Softline nudi poseban popust za ovakve grupe od 10 %

Popust važi za bilo koju obuku koja se pohađa u našoj školi.